Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan miten Pyhäjoen Wirta kerää, käyttää, säilyttää ja suojaa yhdistyksen toiminnassa mukana olevien henkilötietoja. Rekisterinpitäjä on Pyhäjoen Wirta ry.

Mitä henkilötietoja Wirta kerää ja mihin tietoja käytetään?

Wirta tarvitsee jäsenrekisteriään varten jokaisen yhdistyksensä jäsenen koko nimen sekä kotikunnan. Wirran ohjattuun toimintaan osallistuvilta harrastajilta kerätään nimen lisäksi syntymäaika ja lähiosoite. Syntymäaika ja lähiosoite ovat kaikille harrastajille pakollisen yleisurheilulisenssin hankkimista varten. Alaikäisten harrastajien huoltajilta kerätään puhelinnumero ja sähköpostiosoite Wirran toimintaan liittyvää viestintää varten.

Kuka saa käsitellä kerättyjä henkilötietoja?

Wirran keräämiä henkilötietoja käsittelevät vain yhdistyksen puheenjohtaja ja sihteeri.

Missä ja miten pitkään henkilötietoja säilytetään?

Wirta käyttää jäsenrekisterinsä ylläpitoon sekä yleisurheilulisenssien hankintaan Yleisurheilurekisteri-palvelua. Kun henkilö ei enää ole mukana seuran harrastajana tai yhdistyksen jäsenenä, hänen tietonsa poistetaan järjestelmästä jäsenrekisterin päivityksen yhteydessä. Harrastajien vanhempien yhteystietoja säilytetään sähköisessä muodossa vuosi kerrallaan. Tiedot poistetaan, jos harrastaja ei ole enää toiminnassa mukana.

Kysyttävää?

Kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot voi tehdä sähköpostitse Pyhäjoen Wirran osoitteeseen pyhajoenwirta@gmail.com.

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tähän tietosuojaselosteeseen voidaan tehdä muutoksia aika ajoin. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 23.5.2018.