Pyhäjoen Wirran ensimmäinen syyskokous 26.11.2007

28.11.2007

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin maanantaina 26.11.2007.

Pyhäjoen Wirran historian ensimmäinen syyskokous pidettiin lukion auditoriossa maanantaina 26.11.2007.  Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.  Kokouksen osanottajamäärä ei päätä huimannut, mutta äänioikeutettuja jäseniä oli paikalla seuran 140 jäsenestä riittävästi, jotta päätökset pystyttiin tekemään.

Seuran johtokuntaan valittiin edelleen jatkamaan varsinaisina jäseninä Pauli Rautio ja Jukka Keskitalo, sekä varajäsenenä Eija Huiskonen.  Uutena varajäsenenä johtokuntaan valittiin Tarja Mustonen.  Edellä mainittujen lisäksi muita johtokunnan jäseniä ovat Jyrki Takala, Risto Kittilä ja Eija Flink, sekä varajäsen Päivi Rantala.  Johtokunnan jäsenten ja varajäsenten toimikausihan on kaksi vuotta, ja heistä puolet on erovuorossa vuosittain.

Seuran puheenjohtajana jatkaa perustamiskokouksessa keväällä valittu Antero Ruotsalainen.  Seuran puheenjohtaja valitaan syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Kokouksessa päätettiin myös, että seuran virallisia lajeja v. 2008 ovat yleisurheilu, hiihto ja uutena lajina lentopallo.  Lentopallossa ei kuitenkaan haeta vielä liiton jäsenyyttä.

Kokouksessa vahvistettiin myös toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2008.  Toimintasuunnitelmassa painotetaan toiminnan tasapuolisuutta, läpinäkyvyyttä ja avoimuutta. 

Ohjattuja harjoituksia järjestetään kaikille ikäryhmille sekä talvella, että kesällä.  Hiihtoharjoituksia pidetään aluksi yhdet viikossa.  Yleisurheiluharjoituksia pidetään alle seitsemänvuotiaille yhden kerran viikossa.  Yli kahdeksanvuotiaille ohjattuja harjoituksia pidetään 2-3 kertaa viikossa.  Lentopalloa harjoitellaan tässä vaiheessa muun saliharjoituksen yhteydessä nuoremmissa ikäluokissa.  Kaikissa harjoituksissa korostetaan monipuolisuutta ja liikkuvuutta.  Nuorimpien harjoitukset tehdään erilaisten, monipuolisten leikkien avulla.

Seura panostaa edelleen vahvasti ohjaajien koulutukseen.  Kaikki ohjaajat pyritään kouluttamaan vähintään I-tason kursseilla.  Ohjaajia ja valmentajia kannustetaan kouluttautumaan jopa ylimmälle tasolle saakka.

Suosittuja Wirta-kisoja jatketaan ensi kesänä hyväksi koetulla mallilla.  Kisat haetaan piirikunnallisiksi, jotta niissä tehdyt tulokset ovat virallisia.

Seuran jäsenmaksuiksi vahvistettiin entiset:

  • Opiskelijajäsenmaksu 5 €
  • Henkilöjäsenmaksu 10 €
  • Perhejäsenmaksu 20 €
  • Kannatusjäsenmaksu min. 50 €

Yleisessä keskustelussa todettiin keväällä 2007 perustetun seuran toiminnan lähteneen vahvasti käyntiin.  Jatkossa toimintaa jatketaan entiseen malliin, kehittäen kuitenkin sitä koko ajan tarpeen mukaan.